Investeerimislaen

Kas olete professionaal, ettevõtja või ettevõtja? Kas teil on pikaajalist projekti, mis nõuab märkimisväärset rahastust? See on valem, mida vajate.

Investeerimislaen on ideaalne toode klientidele, kellel on vähe rahalisi kohustusi ja kes soovivad kasutada finantsvõimendust (investeerimiseks laenu) oma pikaajaliste varade portfelli ehitamiseks.

See toode on rahastamisvahend, mida kasutatakse peamiselt investeerimiseks. See võimaldab eraldatud fondiosakute või registreerimata investeerimisfondide ostmist ja pantimist taotlejale laenu saamiseks.

Soovid saada

meie uusimad värskendused